Küçük salon dekorasyonlarında eşya yerleşimi serimizde bugün sırayı L tipi saln aldı. Yaklaşık olarak 25 metrekarelik bir L salonda eşyaların nasıl yerleştirilebileceğini 6 farklı taslak üzerinden sunduk.

Gelin birlikte detaylarına bakalım!

Küçük Salonda Eşyalar Nasıl Yerleştirilir? L-Tipi Salon Taslakları!

Kalabalık olmayan aileler için!

Sizin için hazırladığımız ilk planı daha çok yeni evli çiftler ve kalablık olmayan aileler için düşündük.

Bu plana göre her şey olabildiğince minimal tutuldu. Yatay kısma üçlü bir koltuk yerleştirildi. Dikey kısım da masa ve sandalyeler için aydıldı. 

Yemek bölümü ve oturma alanının ayrı tutulduğu planda yemek anı daha çok sohbet odaklı tutuldu. Bu yüzden televizyon daha çok oturma alanına dahil edildi.

Küçük Salonda Eşyalar Nasıl Yerleştirilir? L-Tipi Salon Taslakları!

Geniş aileler için!

İkinci planımızı da birincisinin aksine kalabalık aileler için oluşturmaya çalıştık.

Buna göre ilk etapta fazlaca yeri olan bir oturma bölümü düşünüldü.

Bunu sağlamak için dikey bölüme üçlü bir koltuk yerleştirildi. Tekli iki berjer de ek oturma noktaları oldu.

Yatay kısımda yer alan yemek bölümü aynı zamanda oturma alanı ile bağlantılı tutulmak istendi. Bunun için tv ünitesi her iki noktanın da ortasına yerleştirildi.

Küçük Salonda Eşyalar Nasıl Yerleştirilir? L-Tipi Salon Taslakları!

Samimi ve sosyal!

Üçüncü planımız hem kalabalık hem de kalabalık olmayan aileler için ideal!

Samimiyetin odağa alındığı bu planda oturma bölümü yatay alanda oluşturuldu.

Dikey kısımda da yemek bölümü planlandı. Sosyalleşmenin önemsendiği bu planda oturma bölümü ile yemek bölümü arasında sınırsız bir ortam amaçlandı.

Bunu sağlamak için tv ünitesi orta noktada konumlandırıldı ve tek bir halı tercih edildi.

Küçük Salonda Eşyalar Nasıl Yerleştirilir? L-Tipi Salon Taslakları!

İsteğe göre şekillenen!

Dördüncü taslağımız daha esnek bir yapı düşünülerek oluşturuldu.

Bunun için yemek ve oturma bölümlerinin kendi içinde ayrı bir alanmış gibi durması sağlandı.

Ama her iki alana eşit konumlandırılan tv ünitesi ile bu bölümlerin tamamen kopuk olmaması da amaçlandı!

Dekorda ahşap materyallerin yoğun kullanılmasının nedeni de sıcak bir atmosfer oluşturmak!

Küçük Salonda Eşyalar Nasıl Yerleştirilir? L-Tipi Salon Taslakları!

Konfor ve samimiyet odaklı!

Konforun ve samimiyetin ön planda turulduğu bu taslağımızda her iki bölümde de yuvarlak halı tercih edildi.

Yuvarlak formun ortama kattığı sıcaklık, alandan tasarruf ile birleştirilmeye çalışıldı.

Oturma bölümü için seçilen köşe koltuk alanı işlevsel kullanmak adına düşünüldü.

Yine orta noktada yer alan tv ünitesi ile bölümler arasında bir birleşim sağlanmak istendi!

Küçük Salonda Eşyalar Nasıl Yerleştirilir? L-Tipi Salon Taslakları!

Minimal ve sıcak!

Son taslağımızda salon minimalist felsefeden esinlenerek tasarlandı.

Yalın tasarımların tercih edildiği bu taslakta ortam bir bütün olarak düşünüldü.

Tek halı ile sağlanan bu bütünlük hissi, uzun ve ortak noktada yer alan tv ünitei ile devam ettiildi.

Salonun yatay kısmında yer alan köşe koltuk bir orta sehpa ile tamamlandı.

Yemek bölümünde konsol ve uzun tv ünitesinden yararlanıldı.

Küçük Salonda Eşyalar Nasıl Yerleştirilir? L-Tipi Salon Taslakları!

Pinlemek isteyenlere...