Salon perdelerim için yardim

Amerikan mutfakli salon camlarim için perde modeli yardımı rica ediyorum