Kendinyap, Öncesi / Sonrası, Seramik

Seramik keseceğiniz yoksa, orta bölüme hizalayarak seramikleri yerleştirmek de güzel fikir. Tacihan hanımın takipçilerinden biri de bu fikri alarak masa takımını yenilemiş..