Kullanıcı Sözleşmesi

Sözleşmenin Onayı

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla www.evgezmesi.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden evgezmesi.com sistemine üye olunabilir. Her evgezmesi.com kullanıcısı, Aydın Mat Tasarım Bilgi İşlem Ticaret Limited Şirketi (“evgezmesi.com”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Hizmetler

evgezmesi.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan kullanıcılara üyelik, panolar oluşturup beğendiği paylaşım ve görselleri kaydetme, diğer kullanıcıların paylaşımlarına yorum yapabilme, kendi sorularına diğer kullanıcılarda fikir alabilme, evgezmesi.com sistemi üzerinde kayıtlı profesyonel hizmet sunan firmalar ile iletişime geçebilme ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

Kullanıcı Sistemi

 • Her evgezmesi.com kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.
 • “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.
 • Her kullanıcının evgezmesi.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem evgezmesi.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.
 • Facebook bağlantısı ile kaydolan kullanıcılar ise şifre girmeksizin, Facebook bağlantısı bilgisi ile sisteme giriş yapabilir.
 • “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde evgezmesi.com, talep üzerine kullanıcının evgezmesi.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. “Şifre”'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve evgezmesi.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • evgezmesi.com kullanıcılarını evgezmesi.com’da kayıtlı iletişim bilgileri (telefon, email gibi) üzerinden yararlanabilecekleri promosyonlar ile evgezmesi.com sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden ilgili iletişim kanalına uygun olarak haberdar edebilecektir. Ayrıca evgezmesi.com kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların evgezmesi.com sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.
 • evgezmesi.com sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. evgezmesi.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler evgezmesi.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

Kullanıcı Yükümlülüjleri

Her evgezmesi.com kullanıcısı, adı soyadını ve e-posta adresini ilgili alanlara girerek evgezmesi.com üzerinden Kullanım Koşulları sınırları çerçevesinde dilediği gibi paylaşım yapabilir, yazı ve görüntü yayımlayabilir.

Kullanıcı, evgezmesi.com hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 • E-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur.
 • Facebook kullanıcısı ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur.
 • evgezmesi.com tarafından sağlanan hizmetlerin, yazılımların ve görsellerin telif hakkı evgezmesi.com’a ait olduğundan, bu içerikleri hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmamalıdır.
 • evgezmesi.com hizmetlerini kullandığında paylaştığı ifade, yazı ve evgezmesi.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğu kendisine aittir ve diğer kullanıcılarla oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere evgezmesi.com’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, evgezmesi.com’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu kabul eder.
 • Ahlak dışı, ırkçı, tehdit içeren, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj, görsel ve yorum göndermemelidir.
 • Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların evgezmesi.com’a devredildiğini kabul eder.
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeli, kırıcı ve küçümseyici ifadeler kullanmamalıdır.
 • Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamalı, basıp çoğaltıp, dağıtmamalıdır.
 • Reklam yapmamalı, herhangi bir mal veya hizmet satmamalı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamalı.
 • evgezmesi.com’un iznini almadan evgezmesi.com içeriğini, hizmetlerini, ve sair fikri mülkiyet hakkına tabi varlıklarını kişisel veya ticari amaçla kullanmamalıdır.
 • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeli, yaymamalı, kötüye kullanmamalıdır.
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemelidir.
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde evgezmesi.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

Yetkiler

evgezmesi.com aşağıda belirtilen yetkilere sahiptir.

 • evgezmesi.com herhangi bir zamanda websitesinin ve sistemlerin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen kapatılması durumunda evgezmesi.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • evgezmesi.com, hizmetlerinin zamanında, hatasız, güvenli sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir fakat taahhüt etmemektedir.
 • evgezmesi.com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları mesajların ve görsellerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı evgezmesi.com sorumlu tutulmayacaktır.
 • evgezmesi.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • evgezmesi.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin paylaşılan ev görselleri, panoya eklenen notlar, tartışmalar üzerinde yazılmış yorumlar vb..) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik gibi eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya evgezmesi.com sistemi içinde evgezmesi.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, evgezmesi.com’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
 • evgezmesi.com, kullanıcının evgezmesi.com sistemi dışındaki internet sitelerine yönlenmesini ve geçiş yapmasını sağlayabilir. Bu durumda kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden evgezmesi.com’un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
 • evgezmesi.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
 • evgezmesi.com, kanuna uygun şekilde talep edildiği takdirde kullanıcı kişisel bilgilerini talep eden tarafa vermekle yükümlüdür.

Yer Sağlayıcı

5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu kapsamında evgezmesi.com yer sağlayıcı olup, evgezmesi.com’da yayınlanan hukuka aykırı içerikten sorumlu olmamakla birlikte yer sağladığı hukuka aykırı içeriği haberdar edilmesi halinde yayından çıkarma hakkına sahiptir.

Kişisel Verileri Korunumu

Kullanıcı evgezmesi.com’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu evgezmesi.com ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile evgezmesi.com arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler evgezmesi.com ve evgezmesi.com iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve evgezmesi.com ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir.

Verilerin Saklanması

evgezmesi.com, sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. evgezmesi.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler evgezmesi.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez. evgezmesi.com üzerinde kayıtlı kullanıcı bilgileri (kullanıcı isim, soyadı, e-mail adresi ve sair bilgiler), kullanıcıların yaptıkları yorum/değerlendirmeler, paylaşımlar, yayımladıkları diğer yazı ve resimler vb. evgezmesi.com Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

Kanuni Zorunluluklar

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler evgezmesi.com sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez..